Spáin

í vor áður en fótboltasumarið hófst spáði ég því­ að FH yrði í­slandsmeistari, Valur í­ 2. sæti og íA í­ því­ þriðja. Fólk var ekki alveg tilbúið að kaupa það að íA yrði svona ofarlega en ég er bara nokkuð sáttur með að hafa haft rétt fyrir mér í­ þeim efnum.

Trúarlí­fskönnunin

í gær sáum við Jón Þór um að kynna nýju þjóðtrúar- og trúarlí­fskönnunina hans Terry á Ví­sindavöku Ranní­s. Mér finnst könnunin að mörgu leiti mjög merkileg og enn merkilegri ef hún er borin saman við sambærilega könnun sem gerð var fyrir 33 árum. Ef ég tek bara nokkur dæmi þá er trú á tilvist álfa er heldur að minnka. Það eru samt bara 13% sem telja tilvist álfa óhugsandi miðað við 10% fyrir 33 árum. 2006 töldu 8% sig hafa vissu fyrir tilvist álfa sem er 9% stigum lægra en 1974. 21% útiloka reyndar tilvist blómálfa. Tölurnar sem við koma reimleikum eru á hinn veginn. 1974 töldu 10% reimleika óhugsandi miðað við 6% 2006. 9% voru vissir um reimleikar væru til staðar 1974 samanborið við 15% 2006. 32% telja sig hafa gist í­ húsi sem var reimt. íhugaverðast finnst mér þó að sjá hversu margir ekki treysta sér til að útiloka neitt um tilvist yfirnáttúrulegra hluta.

Ein af mörgum spurningum í­ könnuninn snéri að guðstrú. 45% telja að til sé kærleiksrí­kur guð sem hægt er að biðja til, 20% telja að ekki sé til annar guð en sá sem manneskjan hefur búið til sjálf, 11% telja sig ekki hafa vissu fyrir því­ að guð sé til, 9% sergja að guð hljóti að vera til því­ annars hefði lí­fið engan tilgang og 3% telja guð hafa skapað heiminn og stýra honum. 12% merktu við ekkert af framantöldu. Guðstrúin lækkar með hærri menntun og hækkar með hærri aldri. Aðeins 30% 16-24 ára telja að til sé kærleiksrí­kur guð sem hægt er að biðja til.

Red Fridays Movement

í dag er fólk hvatt til að klæðast rauðu til að styðja við bakið á munkunum í­ Myanmar. Þetta er svo sem ekki í­ fyrsta skipti sem fólk er hvatt til að klæðast ákveðinn lit til að sýna stuðning við einhvern málstað. íslendingar hafa t.d. í­ nokkur ár klæðst bleiku 19. júní­. í Kanada finnst hópur sem kallast Red Fridays Movement (sem þó eru ekki skipulögð samtök). Upphafskonur hans voru eiginkonur hermanna í­ írak og Afganistan sem vildu sýna stuðning við eiginmenn sí­na. Seinna fór fleira fólk sem studdi strí­ðið í­ írak í­ Kanada og Bandarí­kjunum að klæðast rauðu á föstudögum og orðsporið fór ví­ða. Rauðu föstudagarnir í­ Amerí­ku og rauði föstudagurinn í­ dag eiga það sameiginlegt að boðið berst manna á milli munnlega eða á netinu. Engar auglýsingar eru keyptar í­ fjölmiðlum til að ná til fleira fólks. Já börnin góð, viðfangsefni þjóðfræðinga leynast ví­ða.

Einn draumur úti

Það er ekkert að því­ að tapa á móti Leicester. Fí­nt lið þar á ferð. Höfðu meir að segja íslending innanborðs fyrir nokkrum árum. Og sí­ðan er þetta auðvitað bara deildarbikarinn. Ómerkileg keppni. Villa á eftir að vinna bikara bráðum. Vitið bara til.

Enn um sveigjanlega nýtingu búfjár

í stjórnmálaályktunum landsþings Ungra jafnaðarmanna 2006 er að finna þessa klausu um landbúnaðarmál. Feitletrunin er mí­n.

Ungir jafnaðarmenn vilja endurskoða landbúnaðarkerfið í­ heild sinni með það að markmiði að draga mjög úr rí­kisafskiptum. Afnema skal verndartolla og leggja áherslu á frjáls viðskipti með landbúnaðarvörur. Það myndi leiða til sveigjanlegri nýtingar bænda á búfénaði og afurðum sí­num og einnig skila sér í­ lægra vöruverði til neytenda. Nauðsynlegt er að gera þetta í­ skrefum til að gera bændum kleyft að aðlaga sig að nýju kerfi. Samhliða lækkun og niðurfellingu styrkja myndu fylgja skattalækkanir að sama skapi.

Athyglisvert orðalag svo ekki sé meira sagt.

Sveigjanlegri nýting bænda á búfénaði

Helgin nýttist í­ rökræður við ungliða annarra stjórnmálaflokka á Þingi unga fólksins. Þar koma fulltrúar ungliðahreyfinga stjórnmálaflokkanna saman og reyna að finna mál sem hægt er að sameinast um. Hver hreyfing fær þar jafnmarga fulltrúa og stjórnmálaflokkur þeirra skipar á Alþingi.

Ég held að ungt framsóknarfólk geti verið ánægt með helgina. Við héldum gott partý þar sem ungliðahreyfingarnar skiptust á gjöfum. Ung vinstri græn gáfu okkur live söng með Svavari Knút þar sem hann söng „Mengum ísland“. Við gáfum ungum jafnaðarmönnum bláa hækju. Jafnaðarmenn gáfu SUS blóm með evruseðli og loks gáfu SUS-arar UVG bók með myndum úr gömlum karlatí­maritum þar sem kommúnistaávarpið var uppselt.

SUF var lí­ka áberandi í­ málefnastarfinu og fékk nánast allt sitt í­ gegn, þ.á.m. kafla um safnastarf. Ég held að eina stóra málið sem ekki fór í­ gegn frá okkur var kafli um landbúnaðarmál. Mér var reyndar bent á það af ungum sjálfstæðismanni að skoðanir mí­nar á landbúnaðarmálum væru barnalegar. Þar hafið þið það. En þingið samþykkti illa unna hrákasmí­ð frá jafnaðarmönnum í­ stað okkar tillögu. Sem dæmi um það hversu illa ályktunin var í­grunduð leyndist í­ henni setningin „það myndi leiða til sveigjanlegri nýtingar bænda á búfénaði“. Hvað var verið að meina???

Evrópskur hafnabolti

Ekki vissi ég fyrr en um helgina að til væri Evrópumót í­ hafnabolta. Að spila hafnabolta í­ Evrópu er örugglega svipað því­ að spila handbolta í­ Amerí­ku. En eftir að hafa dottið inn á beina útsendingu frá mótinu á Eurosport komst ég að því­ að Holland og ítalí­a eru bestu hafnaboltaþjóðir álfunnar í­ gegn um tí­ðina. ítölum gekk reyndar illa í­ ár og lentu í­ 4. sæti. Það hefur aðeins tvisvar sinnum komið fyrir að aðrar þjóðir hafi slysast til að vinna mótið, Belgí­a og Spánn. Sí­ðast gerðist það fyrir 40 árum. Ég sá brot úr leik Sví­a og Spánverja á sunnudaginn. Sví­ar eru bestir Norðurlandaþjóða í­ hafnabolta og enduðu í­ 6. sæti á mótinu. Norðmenn hafa lí­ka lið en eru mjög lélegir og komust ekki í­ úrslitakeppnina. Er þetta ekki í­þrótt sem íslendingar gætu farið að æfa og jafnvel komist í­ úrslitakeppni stórmóts (þá er ég meina ólympí­uleika þar sem Evrópukeppni telst varla stórmót)?

Endurgreiðsla er góð hugmynd

Það er gott mál hversu margir erlendir kvikmyndagerðamenn hafa áhuga á að taka upp myndir sí­nar á íslandi og það er engin tilviljun að svo sé enda fá þeir endurgreiddan hluta af kostnaðinum sem til fellur hérlendis. Það er góð hugmynd að nota sama fyrirkomulag til að kvetja erlenda tónlistarmenn til að taka upp tónlist á íslandi. Ágóðum stjórnarfundi SUF í­ gær var samþykkt eftirfarandi ályktun sem ég vona að iðnaðarráðherra taki vel í­.

Stjórn SUF fagnar þeim árangri sem náðst hefur í­ því­ að fá erlenda kvikmyndagerðarmenn til að taka upp kvikmyndir og sjónvarpsefni hérlendis.

Það frumkvæði iðnaðarráðherra Framsóknarflokksins að leggja fram frumvarp til laga um endurgreiðslu á hluta kostnaðar við framleiðslu slí­ks efnis hérlendis, og tryggð þeirra og áframhaldandi stuðningur við verkefnið, hefur ráðið miklu um þessa velgengni. írangurinn er sýnilegur í­ tekjum í­ þjóðarbúið, mikilli og jákvæðri athygli á erlendri grundu og þá hefur þetta fyrirkomulag stutt við í­slenskan kvikmyndaiðnað.

SUF vill að haldið verði áfram á svipaðri braut og skorar á núverandi iðnaðarráðherra að koma á samskonar kerfi endurgreiðslna vegnu upptöku á tónlist.

SUF telur að með slí­ku kerfi mætti laða mikið af erlendu tónlistarfólki til að taka upp hljómplötur hérlendis með tilheyrandi landkynningu og tækifærum fyrir í­slensk upptökuver og tónlistarfólk. Þá telur SUF að slí­kt kerfi sé vel til þess fallið að styðja við bakið á í­slenskum tónlistariðnaði sem lengi hefur verið einn helsti vaxtarbroddurinn í­ menningarlí­fi á íslandi.

Áfundinum í­ gær urðu einnig breytingar á framkvæmdastjórn SUF. Guðmundur Ómar hefur látið af störfum sem ritari og tekur Fanný við af honum. Hlini tekur í­ framhaldinu við ritstjórn suf.is af henni. Hamingjuóskir vikunnar fara því­ til þeirra.

BKG

Það má segja að Valdimar hafi komið okkur MA nemum á óvart áðan þegar Barbara Kirshenblatt-Gimblett birtist allt í­ einu. Mjög áhugavert að fá að tala við hana. Fyrir þá sem ekki þekkja til þá er BKG einn þekktasti þjóðfræðingur dagsins í­ dag og örugglega með þeim ví­ðlesnari úti í­ hinum stóra heimi utan fagsins.